HARRASTUS- JA TAPAHTUMATOIMIKUNTA

Harrastus- ja tapahtumatoimikunta järjestää vuosittain Club Show`n, joka on epävirallinen näyttely. Näyttelyssä jokainen koira saa suullisen ja kirjallisen arvostelun. Keväisin/alkukesällä järjestetään Stabijhoun tapaaminen, johon ohjelma mietitään vuosittain aina erikseen. Näiden lisäksi kerho järjestää muita tapahtumia, koulutuksia, luentoja, sekä muita yhteisiä tilaisuuksia. 

Puheenjohtaja: Jaana Ståhlberg
mcjaana@gmail.com
Jäsenet: Risto Kääriäinen, Amanda Lehtonen, Anne Leppänen, Kaija Rantanen,  Amanda Surma-Aho ja Kukka Tast.