HARRASTUS- JA TAPAHTUMATOIMIKUNTA

Harrastus- ja tapahtumatoimikunta järjestää vuosittain Club Show`n, joka on epävirallinen näyttely. Näyttelyssä jokainen koira saa suullisen ja kirjallisen arvostelun. Keväisin/alkukesällä järjestetään Stabijhoun tapaaminen, johon ohjelma mietitään vuosittain aina erikseen. Näiden lisäksi kerho järjestää muita tapahtumia, koulutuksia, luentoja, sekä muita yhteisiä tilaisuuksia. 

Puheenjohtaja: Kukka Tast
kukka.tast@live.com
Jäsenet: Risto Kääriäinen, Amanda Lehtonen, Anne Leppänen, Terttu Maat, Kirsi Mäki,  Jari Rämö, Kukka Tast ja Anne Viljanen