PENTUEET

Pentueen kasvattajan tulee olla Suomen Stabyhounkerho ry:n jäsen ja toimittava kasvatustyössään Suomen Kennelliiton ja Suomen Stabyhounkerho ry:n yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kasvattajan tulee olla allekirjoittanut SKL:n kasvattajasitoumus ja hänen tulee toimia SKL:n jalostusstrategian velvoittamalla tavalla.

Yhdistys ei puutu kasvattajien jalostusvalintoihin ja kasvattajat vastaavat aina itse omasta kasvatustyöstään. Kasvattajan tulee noudattaa voimassaolevaa rodun PEVISA-sääntöä.

Jalostustoimikunta on päättänyt, että se ottaa pentulistalle yhdistelmiä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset; emä ja isä ovat 24 kk ikäisiä, molemmat on testattu tyypin 1 von Willenbrandin taudista ja Cerebral Dysfunction Stabijhoun, sekä näyttelytuloksena vähintään H. 

Mikäli kerhomme kasvattaja haluaa ilmoittaa suunnitelmissa olevia pentueita tai jo syntyneitä pyydämme, että täytätte pentueilmoituslomakkeen.