JALOSTUSTOIMIKUNTA

Jalostustoimikunnan tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus. Jalostustoimikunta on neuvoa antavana, ohjaavana ja rodun jalostuksellisiin kysymyksiin paneutuva elin. Jalostusneuvonnan tulee olla puolueetonta, ainoastaan rodun parasta tarkoittavaa. Se seuraa rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla. Jalostustoimikunta kerää ja jakaa tieto kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista. Se ohjaa ja neuvoo jalostukseen liittyvissä asioissa, sekä pyrkii myös ohjaamaan kasvattajia mahdollisimman laajan geenipoolin säilyttämiseen. Jalostustoimikunnan tehtävänä on vastata JTO:n laatimisesta. Se ylläpitää myös pentuvälitys- ja jalostusuroslistaa. Se ilmoittaa Zooeasyn ylläpitäjälle esiin tulleista sairauksista.

Puheenjohtaja: Kirsi Mäki & Minna Milosavljevic
Jäsenet: Anne Leppänen, Erica Nordberg & Satu-Marjo Forsström

Sähköposti: jalostus@stabyhounkerho.com