JÄSENHAKEMUS

Suomen Stabyhounkerho - Stabyhoun Club of Finland
Suomen Stabyhounkerho - Stabyhoun Club of Finland

Toivotamme kerhomme jäseneksi kaikki, jotka ovat kiinnostuneita rodusta.

Jäsenetuuksiin kuuluvat Stabyhounkerhon järjestämät tapaamiset, joihin ovat tervetulleita kaikki jäsenet perheineen ja koirineen. Tapaamisiin pyrimme järjestämään aina jotain ohjelmaa sekä myös ulkopuolisia luennoitsijoita. Stabyhounkerho julkaisee 3 kertaa vuodessa ilmestyvää STABY-HAU-lehteä.

Jäsenmaksu vuodelle 2023 on 25 € varsinaiselta jäseneltä ja 10 € perhejäseneltä. Suomen Stabyhounkerhon tilinumero on FI0310293000340926, maksaessasi käytä viitettä 3308.

Jos olet kasvattajan liittämä pentujäsen niin siihen oleva lomake löytyy täältä.

Staby-Hau lehteä ei postiteta ulkomaan osoitteisiin.