JÄSENHAKEMUS

Suomen Stabyhounkerho - Stabyhoun Club of Finland
Suomen Stabyhounkerho - Stabyhoun Club of Finland

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu vuodelle 2024:

  • 25 € varsinainen jäsen
  • 10 € perhejäsen

Maksutiedot

Suomen Stabyhounkerhon tilinumero: FI0310293000340926, maksaessasi käytä viitettä 4048.

Toivotamme jäseneksi kaikki rodusta kiinnostuneet tai rodun omistavat.

Varsinaisen jäsenen edut ovat
o Staby-Hau -lehti (3 krt/vuosi),
paperinen tai sähköinen valinnan
mukaan
o Sähköinen Staby-Hau -jäsenkirje
o Ilmaisia tapahtumia
o Tapahtumia jäsenhintaan
o Muita alennuksia

Perhejäsenen edut ovat
o Staby-Hau -lehti (3 krt/vuosi) sähköinen
o Sähköinen Staby-Hau -jäsenkirje
o Ilmaisia tapahtumia
o Tapahtumia jäsenhintaan
o Muita alennuksia

Huom! Staby-Hau lehteä ei postiteta ulkomaan osoitteisiin.

Jos olet kasvattajan liittämä pentujäsen niin siihen oleva lomake löytyy täältä.