TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Stabyhounkerho - Stabyhoun Club of Finland ry.

Osoite: Koivikkokärki 17, 17470 Maakeski

Sähköposti: sihteeri@stabyhounkerho.com

Puheenjohtaja: Minna Milosavljevic

Sähköposti: minna.milosavljevic@gmail.com

2. Yhteyshenkilöt rekistereitä koskevissa asioissa

Jäsenrekisteriasioissa jäsenvastaava

Sähköposti: julkaisu@stabyhounkerho.com

3. Rekisterien nimet

Suomen Stabyhounkerho - Stabyhoun Club of Finland ry. jäsenrekisteri

Suomen Stabyhounkerho - Sähköisen jäsenkirjeen rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenmaksuasioissa, tiedotteita ja kutsuja lähetettäessä, lehden postituksessa ja sähköisen jäsenkirjeen lähetyksessä. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja koiran virallinen nimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin jäseneksi hyväksymisen yhteydessä, sekä henkilön omasta toimesta terveyskyselyä täytettäessä kotisivuilla.

Sähköisen jäsenkirjeen rekisteriin tietoja (nimi ja sähköpostiosoite) lisätään, kun henkilö tilaa kerhon sähköisen jäsenkirjeen. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan lehden postittajalle, rahastonhoitajalle ja jalostustoimikunnalle sekä viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Sähköisen jäsenkirjeen rekisteriä hallinnoi julkaisutoimikunta. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Sähköisen uutiskirjeen (nimi + sähköpostiosoite) tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Palveluntarjoajamme on The Rocket Science Group LLC (uutiskirjepalvelu MailChimp), joka noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield-sopimusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jäsenrekisteri on ainoastaan sihteerillä, joka toimittaa tietoja tarvittaessa hallitukselle, rahastonhoitajalle, lehden postittajalle ja jalostustoimikunnalle. Kokouksissa on mukana listalla vain nimet ja paikkakunnat, jotka jäsenillä on oikeus nähdä. Henkilöllä on oikeus pyytää poistamaan tietonsa, jos hän ei enää ole yhdistyksen jäsen. 


TAPAHTUMIEN REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste Viimeksi päivitetty

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Stabyhounkerho - Stabyhoun Club of Finland ry.

Osoite: Koivikkokärki 17, 17470 Maakeski

Sähköposti: sihteeri@stabyhounkerho.com

Puheenjohtaja: Minna Milosavljevic

Sähköposti: minna.milosavljevic@gmail.com

2. Yhteyshenkilöt rekistereitä koskevissa asioissa

Jäsenrekisteriasioissa jäsenvastaava

Sähköposti: julkaisu@stabyhounkerho.com

3. Rekisterien nimet

Suomen Stabyhounkerho - Stabyhoun Club of Finland ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomen Stabyhounkerho ry:lle muodostuu hetkellisiä rekistereitä kaikista tapahtumista, mitkä vaativat ennakkoilmoittautumisen, kuten esimerkiksi Club Show, kevättapaaminen, jäsenistön koulutukseen suunnatut luento- ja koulutustapahtuma sekä erilaiset luonne- tai käyttäytymistestit yms.

Näiden rekistereiden tarkoitus on kerätä tapahtumaan osallistumishalukkuuden ilmaisseiden ihmisten yhteystiedot mahdollisten osallistumisohjeiden, tapahtuman toteutuksessa tapahtuvien muutoksien yms. ilmoittamiseksi osallistujille sekä tapahtuman järjestämisessä tarvittavien osallistujamäärien yms. hallinnoimiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Hetkellisiin rekistereihin kirjataan aina kulloisenkin tapahtuman vaatimat tiedot, mitkä yleisimmin ovat ihmisen nimi ja yhteystiedot. Club Show'n, eri luonne- tai käyttäytymistestien kohdalla rekisteriin kirjataan myös ihmisen omistaman koiran nimi, rekisterinumero, ikä ja rotu.

Hetkellisiä rekistereitä säilytetään ilmoittautumisten alkamisesta tapahtuman päättymiseen, minkä jälkeen ilmoittautumisista kertyneet rekisterit tuhotaan. Viranomaisasetuksella tai kirjanpitolailla säilytettäväksi määritellyt tiedot säilytetään näissä laissa ja asetuksissa vaaditun ajan.  

Rekisteriselosteet päivitetty 29.12.2021