Suomen Stabyhounkerho ry on perustettu 5. helmikuuta 2006 Espoossa. Kerhon virallinen nimi on Suomen Stabyhounkerho - Stabyhoun Club of Finland ry. Rodun rotujärjestö on Saksanseisojakerho ry.

Suomen Stabyhounkerhon tarkoitus on koota yhteen stabyhounien omistajat, pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön sidosryhmiensä kanssa, edistää rodunomaista koiraharrastustoimintaa ja kasvatusta, sekä rodun tuntemusta.