JALOSTUS

Jalostusuroslista

Suomen Stabyhounkerho ry. ylläpitää jalostusuroslistaa ja kerhon jäsenet voivat halutessaan ilmoittaa uroksensa listalle. Stabijhoun rotu kuuluu PEVISA ohjelmaan ja se määrittää jalostukseen käytettävien urosten ehdot: lonkkien raja-arvo on C, kyynärkuvauslausunto raja-arvo on 1, voimassa 1.1.2018 alkaen ja koirakohtainen pentumäärä on rajattu 21 jälkeläistä/uros. Jalostustoimikunta on lisäksi päättänyt, että uroksen, joka otetaan listalle, tulee olla vähintään 24 kk ikäinen, testattu tyypin 1 von Willenbrandin taudista tai on todettu geneettisesti vapaaksi, Cerebral Dysfunction Stabijhoun sekä näyttelytuloksena vähintään H. Lisäksi uroksesta tulee olla täytetty Saksanseisojakerho ry:n terveyskysely

Jos haluat antaa koirasi tiedot listalle, täytäthän alla olevan kaavakkeen, kiitos.