JALOSTUS

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Lisäksi tulee olla ennen astutusta kyynärkuvauslausunto. Koiria, joilla on kyynärkuvaustulos 0 tai 1, voidaan käyttää jalostukseen. Koira, jolla on kyynärkuvaustulos 1, voidaan parittaa ainoastaan kyynärkuvaustuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Ulkomaisia astutuksia tämä vaatimus ei koske. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 21 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.


Jalostusuroslista

Suomen Stabyhounkerho ry. ylläpitää jalostusuroslistaa ja kerhon jäsenet voivat halutessaan ilmoittaa uroksensa listalle. Stabijhoun -rotu kuuluu PEVISA -ohjelmaan ja se määrittää jalostukseen käytettävien urosten ehdot: lonkkien raja-arvo on C, kyynärkuvauslausunto raja-arvo on 1 (voimassa 1.1.2018 alkaen) ja koirakohtainen pentumäärä on rajattu 21 jälkeläistä/uros. Jalostustoimikunta on lisäksi päättänyt, että uroksen, joka otetaan listalle, tulee olla vähintään 24 kk ikäinen, testattu tyypin 1 von Willenbrandin taudista tai on todettu geneettisesti vapaaksi, Cerebral Dysfunction Stabijhoun, sekä näyttelytuloksena vähintään H. Lisäksi uroksesta tulee olla täytetty Saksanseisojakerho ry:n terveyskysely.

Jos haluat antaa koirasi tiedot listalle, täytäthän JALOSTUSUROS - kaavakkeen, kiitos!

Käyttäytymisen Jalostustarkastus

Suomen Stabyhounkerho ry:n jalostustoimikunta on tehnyt käyttäytymisen jalostustarkastukseen tarvittavan Stabijhoun rodun ihanneprofiilin, jota käytetään kennelliiton virallisessa käyttäytymisen jalostustarkastuksessa. Käyttäytymisen jalostustarkastuksessa käytettävä ihanneprofiili on hyväksytty Kennelliitossa ja Saksanseisojakerhossa. Tässä linkki Stabijhoun rodun ihanneprofiiliin