TERVEYSKYSELY

Utrechtin yliopiston opiskelijan tekemä kysely stabijhoun rodusta

Thessa van Duinen on eläinlääketieteen opiskelija Utrechtin yliopistossa, joka opiskelee Stabijhoun rotua. Osana Stabijhoun-tutkimustaan hän on laatinut terveyttä ja käyttäytymistä koskevan kyselylomakkeen. Thessa van Duinen toivoo saavansa täydellisen kuvan rodusta, joten hän on lähettänyt kyselylomakkeen, jotta Alankomaiden ulkopuolella olevat Stabijhoun-omistajat voivat myös täyttää sen.

Suositellaan tietokoneen tai tabletin käyttämistä kyselylomaketta täytettäessä. Lomakkeen oikeasta yläkulmasta voi valita kielen. Ota lisäksi esille koiran rekisterinimi, sirun numero sekä rekisterinumero, jotta pääset vastaamaan kysymyksiin. Kyselyyn voi vastata aina viikolle 19 asti.

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_6KBCQ3XCXrh1RLT